BİZ KİMİK?

Etik prinsiplərimiz

Qurum qanunvericiliyinə, milli və beynəlxalq qanunlara riayət etmək

“Roketsan”; Türkiyə qanunlarına, beynəlxalq qanunlara, qayda və yönətməliklərə riayət edər, qanuna və ya əxlaqa zidd davranışların ifşa edilməsini dəstəkləyir, şirkətin maliyyə və ya texniki hesabatlarının və qeydlərinin düzgünlüyünü qəbul edir və öhdəsinə götürür. “Roketsan”lı qanunvericiliyə və qanunlara uyğun olaraq hazırlanmalı olan şirkətlə bağlı məlumatları vaxtında və dəqiq şəkildə qeyd edər və hesabat verər. Bu tələb, işlənən vaxtın, məzuniyyətlərin, həyata keçirilən proses xərclərinin, müxtəlif iş nəticələrinin, gəlir və xərclərin və digər iş fəaliyyətlərinin doğru bildirilməsini də əhatə edir.

Şəxsi və korporativ əqli mülkiyyət hüquqlarına hörmət

“Roketsan”, insan zehninin, düşüncə gücünün yaratdığı məhsullar (patent, brend və dizayn kimi) üzərindəki korporativ və
şəxsi rəy mülkiyyət hüquqlarını göstərir və qoruyur.

Ətraf mühitə həssas olmaq

“Roketsan”; ətraf mühitə qarşı həssasdır, bugünkü və sabahkı nəsillər üçün ətraf mühiti qoruyur, qüvvədə olan ətraf mühitin mühafizəsi qanunlarına və
qaydalarına riayət edər, iş təhlükəsizliyi və işçi sağlığı qanunvericiliyinə uyğun fəaliyyət göstərir. “Roketsan”, ətraf mühit dostu bir təşkilat olaraq, təbiətə t
əhlükəli tullantı buraxılmamasına qayğı göstərir.

Korporativ və şəxsi məxfi məlumatları
ifşa etməmək

“Roketsan”, xüsusi fəaliyyət sahəsinə görə daha çox milli, NATO, kommersiya məxfi məlumatlar ilə xidmətə xüsusi məlumatları istifadə edir və istehsal edir.
Məlumatın; bilməsi gərəkən prinsipinə uyğun olaraq səmərəli bir şəkildə istifadəsi, düzgün paylaşımı, bütövlüyünün və əlçatanlığının təmin edilməsi bütün şirkət
işçilərinin əsas vəzifəsidir. “Roketsan”lı; korporativ və şəxsi məlumatların yönətimi və məxfiliyinin qorunmasına yönəlik müəyyən edilmiş proseslərə uyğun işləyir,
korporativ və şəxsi məxfili məlumatların internetə və ya digər ictimai mediaya ötürülməsinə qətiyyən izin verməz.

Axtardığınız sözü yazın və "enter" düyməsini basın. Bağlamaq üçün "ESC" düyməsini basın.