BİZ KİMİK?

Siyasətlərimiz və
öz dəyərlərimiz

 Roketsan İdarəetmə Siyasəti

Roketsan, Milli Raket və Raket Sənayesi Siyasətləri çərçivəsində, Türk Silahlı Qüvvələrinin və müştərilərinin dünya bazarındakı tələb və gözləntilərini qarşılayacaq şəkildə raket, mərmi və digər müdafiə sənayesi məhsul və xidmətləri ilə birlikdə mövcud infrastrukturunun uyğun olduğu mülki sektor məhsullarını, etik qaydalara riayət edərək,qüvvədə olan qanunlara, normativ tələblərinə, milli və beynəlxalq standartlara uyğun olaraq riskə əsaslanan yanaşma ilə layihələndirəcək, istehsal edəcək və vaxtında təslim edəcəkdir.

Səmərəliliyi və keyfiyyəti artırmaq üçün davamlı təkmilləşdirmə və ilk dəfədən düzgün istehsal prinsipi ilə hərəkət edəcəkdir.

İnsan sağlamlığına və ətraf mühitə hörmət edən istehsal anlayışı çərçivəsində işçilərinin xoşbəxtliyini nəzərə alaraq bütün məqsədlərinə çatacaq.

Hər bir Roketsan işçisi məhsulun keyfiyyətinə və ən aşağı xərclə istehsalına birbaşa cavabdehdir.

 

Murat İKİNCİ
Roketsan A.Ş. Baş Direktor

 

Roketsan İdarəetmə Siyasətində olan

“İnsan sağlamlığına və ətraf mühitə hörmət edən” ifadəsindən;

 

Yaralanmaların və insan sağlamlığının pisləşməsinin qarşısını almaq üçün təhlükəsiz və sağlam iş şəraitinin təmin edilməsi
Ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısının alınması və qorunması və məhsulun istehsal imkanının təhlükəsizliyi daxil olmaqla bütün risklərin qiymətləndirilməsi
Məhsulun istehsal imkanı qiymətləndirilməsi

“Səmərə və keyfiyyəti artırmaq üçün davamlı təkmilləşdirmə” ifadəsindən;

İnkişaf etməkdə olan texnologiya nəzərə alınmaqla keyfiyyətin, əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyinin, ətraf mühitin, informasiya təhlükəsizliyinin, sınaq, sınaq və kalibrləmə göstəricilərinin effektivliyini və səmərəliliyini artırmaq üçün davamlı təkmilləşdirmə aparılacağı,
İşçilərinin bacarığına verdiyi önəm və davamlı təkmilləşdirmə yanaşmasının şirkət daxilində yayılması fəlsəfəsi,

“Milli və beynəlxalq standartlara uyğun dizayn edəcək, istehsal edəcək və vaxtında təhvil verəcək” ifadəsindən;

İlk növbədə Roketsan-da tətbiq olunan və tətbiq olunacaq idarəetmə sistemi (ISO 9001, AS 9100, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 17025, AQAP 2110, AQAP 2310, ISO 50001) standartları və/yaxud spesifikasiyaları olmaqla, məhsul/xidmətlə bağlı milli və beynəlxalq standartlara uyğun olaraq risk əsaslı bir yanaşma ilə dizayn edəcəyi, istehsal edəcəyi / xidmət göstərəcəyi, sınaqdan keçirəcəyi və müştəriyə vaxtında təslim edəcəyi,
Bu fəaliyyətləri həyata keçirərkən risk əsaslı bir yanaşma ilə təhlükələri aradan qaldıracağını və hər cür riskləri azaltmaq üçün tədbirlər görəcəyini,

“Məhsulun keyfiyyətindən ...... birbaşa cavabdehdir” ifadəsindən;

Roketsan İşçiləri vəzifə və öhdəliklərinə uyğun olaraq, informasiya təhlükəsizliyi prinsiplərinə (məxfilik, bütövlük, əlçatanlıq) riayət etməklə, bütün müvafiq sənədlərin (Siyasət, tənzimləmə, təlimat, prosedur, təlimat) öyrənilməsinə və onların səmərəli və effektiv şəkildə tətbiqinə bilavasitə cavabdehdir.
Roketsan İşçilərinin, vəzifə və öhdəliklərinin tələb etdiyi proseslərlə bağlı məsləhətləşmə və iştirak fəaliyyətlərini yerinə yetirməkdən məsul olduqları və bu istiqamətdə onlara dəstək verdikləri,

“Etik qaydalardan asılı olaraq” ifadəsindən;

Roketsan tərəfindən İnsan, İş Həyatı və Hüquq başlıqları altında həyata keçirilən fəaliyyətlərdə qərəzsizlik və ardıcıllıq prinsiplərinə riayət edəcəyi,

Roketsan İşçiləri və Əlaqədar Tərəflər tərəfindən başa düşülməsi üçün nəzərdə tutulur.

Korporativ risklərin idarə edilməsi siyasətimiz;


Şirkətimizin varlığını, inkişafını, davamlılığını və hədəflərinə çatmasına təsir göstərə biləcək, gələcəkdə olması mümkün risklərin müəyyən edilməsi, dəyərləndirilməsi və idarə olunmasını proseslərimizlə bütünləşdirərək, risk yönətimini şirkət mədəniyyətimizin ayrılmaz bir tərkib hissəsi halına gətirməkdir.

“Roketsan Raket Sənaye və Ticarət A.Ş.” informasiya təhlükəsizliyi siyasəti;

 

Roketsan İşçiləri və Əlaqədar Tərəflər tərəfindən başa düşülməsi üçün nəzərdə tutulur.

 • Məlumatın məxfiliyini, bütövlüyünü və əlçatanlığını təmin etmək,
 • İşin davamlılığı və məlumat aktivlərimiz üçün hər cür riskləri idarə etmək,
 • Qurumun etibarını və təmsil etdiyi orqanın imicini qorumaq,
 • Məlumat təhlükəsizliyi baxımından qanun və qaydalara riayət etmək,
 • Qurumun bütün işçilərində məlumat təhlükəsizliyi haqqında maarifləndirməni artırmaq,
 • Qurumun fəaliyyəti ilə bağlı daxili və xarici tərəflər üçün məlumat təhlükəsizliyi məsələlərini müəyyən etmək üçün

Roketsan A.Ş.'nin bütün əsas prosesləri, o cümlədən xarici ticarət, gömrük rəsmiləşdirilməsi, idarəetmə və inzibati təşkilatçılıq fəaliyyəti və bu fəaliyyətlərlə bağlı əməliyyatlar və ISO 27001 İnformasiya Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi standartının tələblərinə cavab verən şəkildə bunlarla əlaqədar istehsal və xidmət təkliflərini yerinə yetirmək üçün istifadə olunan məlumat aktivlərinin təhlükəsizliyini təmin etməyi hədəfləyir.

 

Roketsan enerji idarəetmə siyasəti

Roketsan, milli raket və raket sənayesi siyasətləri çərçivəsində, məhsullarını dizayn, istehsal və test edərkən təbii ehtiyatların qorunması, iqlim dəyişikliyi təsirlərini azaltmaq üçün enerjini səmərəli istifadə etməyi hədəfləyir.

Bu istiqamətdə;

 • Mövcud qanunlara, normativ tələblərə, milli və beynəlxalq standartlara riayət etməyi,
 • Paydaşlarının və əlaqəli tərəflərin istək və gözləntilərini nəzərə alaraq, işçilərinin xoşbəxtliyinə xələl gətirmədən, enerjiyə qənaət və səmərəliliyin məlumatlılığını artırmağı,
 • Dizayn etdiyi və dizayn etdirdiyi məhsullarda enerji səmərəliliyi prinsiplərinə riayət edilməsini,
 • Mövcud infrastrukturunu istifadə edərkən enerjiyə qənaət və səmərəliliyi ilə bağlı ehtiyac duyduğu resursları təmin edərək, işlərini həyata keçirməyi,
 • Sürdürülə bilən enerji hədəflərinə nail olmaq üçün risk və imkanlarını nəzərə alaraq enerji səmərəliliyi performansını davamlı olaraq təkmilləşdirməyi,

öhdəlik edər.

 

Öz dəyərlərimiz

Milli və yerli

Milli və yerli məhsullarla xarici asılılığı minimuma endirərək Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin ehtiyaclarını davamlı şəkildə qarşılayır və ölkə iqtisadiyyatına töhfə verir.

Güvənilir

Türkiyə Silahlı Qüvvələri ilə bərabər digər bütün paydaşları üçün məhsul və xidmətləri ilə güvənilir həll ortağı olmağı hədəfləyir.

Yenilikçi

Yeni və qeyri-adi ideyalarla oyun dəyişdirən həllər istehsal edir, beləliklə dünya bazarında söz sahibi olmağı hədəfləyir.

Çevik

Ölkənin və digər paydaşların ortaya çıxan acil ehtiyaclarına tez cavab verir, uzunmüddətli perspektivdə isə gələcək mühiti proqnozlaşdıraraq şəkilləndirməyi hədəfləyir.

Cəsur və qabaqcıl

Ölkəsi üçün yeni zirvələr açmaqla ölkənin müdafiəsinə güc qatar, bu yolda heç bir məsuliyyət daşımaqdan çəkinməz.

İşçiyə dəyər verən

Şirkəti gələcəyə daşıyacaq ən önəmli dəyərinin işçiləri olduğu şüuru ilə işçilərinin yaradıcılıqlarını ortaya qoya bilmələrinə imkan verir, onların davamlı inkişafını dəstəkləyir, istiqrarlı və hüzurlu bir iş mühiti yaratmağı hədəfləyir.

Axtardığınız sözü yazın və "enter" düyməsini basın. Bağlamaq üçün "ESC" düyməsini basın.