BİZ KİMİK?

Siyasətlərimiz və
öz dəyərlərimiz

 Roketsan idarəetmə siyasəti

Roketsan, milli raket və raket sənayesi siyasətləri çərçivəsində, Türkiyə Silahlı Qüvvələri və dünya bazarındakı müştərilərinin istək və gözləntilərini yerinə yetirəcək şəkildə raket və digər müdafiə sənayesi məhsulları və xidmətləri ilə birlikdə, mövcud infrastrukturun uyğun olduğu mülki sektor məhsullarını, etik qaydalara bağlı, qüvvədə olan qanunlara, qanunvericilik tələblərinə, milli və beynəlxalq standartlara uyğun olaraq riskə əsaslanan bir yanaşma ilə dizayn edəcək, istehsal edəcək və vaxtında təhvil verəcəkdir.

Səmərəliliyi və keyfiyyəti artırmaq üçün davamlı təkmilləşdirmə və ilk dəfədə düzgün istehsal prinsipi ilə hərəkət edəcəkdir.

İnsan sağlığı və ətraf mühitə sayğılı istehsal anlayışı içərisində, bütün məqsədlərinə işçilərinin xoşbəxtliyini nəzərə alaraq çatacaqdır.

Hər bir “Roketsan” işçisi məhsulun keyfiyyətindən və ən aşağı xərclə istehsalından birbaşa cavabdehdir.

 

 

Murat İKİNCİ
Roketsan A.Ş. baş direktoru

 

İnsan sağlığına və ətraf mühitə sayğılı ifadəsindən;

 

Yaralanma və insan sağlığının pozulmasının əngəllənməsi,
Ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısının alınması və məhsulun istehsal qabiliyyətinin
təhlükəsizliyi də daxil olmaqla bütün risklərin dəyərləndirilməsi,

Səmərəliliyi və keyfiyyəti artırmaq üçün davamlı təkmilləşdirmə ifadəsindən;

İnkişaf etməkdə olan texnologiyanı da nəzərə alaraq keyfiyyət, iş sağlığı və təhlükəsizliyi, ətraf mühit, informasiya təhlükəsizliyi və laboratoriya idarəetmə sisteminin və performansının effektivliyini və səmərəliliyini artırmaq üçün davamlı təkmilləşdirmə.

Məhsulun keyfiyyətindən... birbaşa cavabdeh ifadəsindən;

Vəzifə və öhdəliklərinə uyğun olaraq bütün müvafiq sənədləri (siyasət, əsasnamə, məlumat kitabçası, prosedur, təlimat) öyrənərək, işlərində məhsuldar və effektiv bir şəkildə informasiya təhlükəsizliyi prinsiplərinə (məxfilik, bütövlük, əlçatanlıq) riayət etməklə tətbiqinə bilavasitə cavabdehdir.

“Milli və beynəlxalq standartlara uyğun olaraq dizayn edəcək, istehsal edəcək və vaxtında təhvil verəcəkdir” ifadəsindən;

İlk növbədə “Roketsan”da tətbiq olunan və tətbiq olunacaq idarəetmə sistemi standartları olmaq üzərə, məhsul/ xidmət ilə bağlı milli və beynəlxalq standartlara uyğun olaraq dizayn edəcək, istehsal edəcək/ xidmət göstərəcək və vaxtında müştəriyə təhvil verəcək/ xidmət təmin edəcəkdir.

“Etik qaydalara bağlı” ifadəsindən;

İnsan, iş həyatı və hüquq başlıqları altında “Roketsan” tərəfindən həyata keçirilən qərəzsizlik və ardıcıllıq prinsipi ilə etik qaydalara riayət etmək, 

“Roketsan” əməkdaşları və əlaqəli tərəflər tərəfindən anlaşılması nəzərdə tutulmuşdur.

Korporativ risklərin idarə edilməsi siyasətimiz;


Şirkətimizin varlığını, inkişafını, davamlılığını və hədəflərinə çatmasına təsir göstərə biləcək, gələcəkdə olması mümkün risklərin müəyyən edilməsi, dəyərləndirilməsi və idarə olunmasını proseslərimizlə bütünləşdirərək, risk yönətimini şirkət mədəniyyətimizin ayrılmaz bir tərkib hissəsi halına gətirməkdir.

“Roketsan Raket Sənaye və Ticarət A.Ş.” informasiya təhlükəsizliyi siyasəti;

 

Roketsan İşçiləri və Əlaqədar Tərəflər tərəfindən başa düşülməsi üçün nəzərdə tutulur.

 • Məlumatın məxfiliyini, bütövlüyünü və əlçatanlığını təmin etmək,
 • İşin davamlılığı və məlumat aktivlərimiz üçün hər cür riskləri idarə etmək,
 • Qurumun etibarını və təmsil etdiyi orqanın imicini qorumaq,
 • Məlumat təhlükəsizliyi baxımından qanun və qaydalara riayət etmək,
 • Qurumun bütün işçilərində məlumat təhlükəsizliyi haqqında maarifləndirməni artırmaq,
 • Qurumun fəaliyyəti ilə bağlı daxili və xarici tərəflər üçün məlumat təhlükəsizliyi məsələlərini müəyyən etmək üçün

Roketsan A.Ş.'nin bütün əsas prosesləri, o cümlədən xarici ticarət, gömrük rəsmiləşdirilməsi, idarəetmə və inzibati təşkilatçılıq fəaliyyəti və bu fəaliyyətlərlə bağlı əməliyyatlar və ISO 27001 İnformasiya Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi standartının tələblərinə cavab verən şəkildə bunlarla əlaqədar istehsal və xidmət təkliflərini yerinə yetirmək üçün istifadə olunan məlumat aktivlərinin təhlükəsizliyini təmin etməyi hədəfləyir.

 

Roketsan enerji idarəetmə siyasəti

Roketsan, milli raket və raket sənayesi siyasətləri çərçivəsində, məhsullarını dizayn, istehsal və test edərkən təbii ehtiyatların qorunması, iqlim dəyişikliyi təsirlərini azaltmaq üçün enerjini səmərəli istifadə etməyi hədəfləyir.

Bu istiqamətdə;

 • Mövcud qanunlara, normativ tələblərə, milli və beynəlxalq standartlara riayət etməyi,
 • Paydaşlarının və əlaqəli tərəflərin istək və gözləntilərini nəzərə alaraq, işçilərinin xoşbəxtliyinə xələl gətirmədən, enerjiyə qənaət və səmərəliliyin məlumatlılığını artırmağı,
 • Dizayn etdiyi və dizayn etdirdiyi məhsullarda enerji səmərəliliyi prinsiplərinə riayət edilməsini,
 • Mövcud infrastrukturunu istifadə edərkən enerjiyə qənaət və səmərəliliyi ilə bağlı ehtiyac duyduğu resursları təmin edərək, işlərini həyata keçirməyi,
 • Sürdürülə bilən enerji hədəflərinə nail olmaq üçün risk və imkanlarını nəzərə alaraq enerji səmərəliliyi performansını davamlı olaraq təkmilləşdirməyi,

öhdəlik edər.

 

Öz dəyərlərimiz

Milli və yerli

Milli və yerli məhsullarla xarici asılılığı minimuma endirərək Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin ehtiyaclarını davamlı şəkildə qarşılayır və ölkə iqtisadiyyatına töhfə verir.

Güvənilir

Türkiyə Silahlı Qüvvələri ilə bərabər digər bütün paydaşları üçün məhsul və xidmətləri ilə güvənilir həll ortağı olmağı hədəfləyir.

Yenilikçi

Yeni və qeyri-adi ideyalarla oyun dəyişdirən həllər istehsal edir, beləliklə dünya bazarında söz sahibi olmağı hədəfləyir.

Çevik

Ölkənin və digər paydaşların ortaya çıxan acil ehtiyaclarına tez cavab verir, uzunmüddətli perspektivdə isə gələcək mühiti proqnozlaşdıraraq şəkilləndirməyi hədəfləyir.

Cəsur və qabaqcıl

Ölkəsi üçün yeni zirvələr açmaqla ölkənin müdafiəsinə güc qatar, bu yolda heç bir məsuliyyət daşımaqdan çəkinməz.

İşçiyə dəyər verən

Şirkəti gələcəyə daşıyacaq ən önəmli dəyərinin işçiləri olduğu şüuru ilə işçilərinin yaradıcılıqlarını ortaya qoya bilmələrinə imkan verir, onların davamlı inkişafını dəstəkləyir, istiqrarlı və hüzurlu bir iş mühiti yaratmağı hədəfləyir.

Axtardığınız sözü yazın və "enter" düyməsini basın. Bağlamaq üçün "ESC" düyməsini basın.