ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN MÜHAFİZƏSİ

ROKETSAN ROKET SANAYİ VE TİC. A.Ş. ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN MÜHAFİZƏSİ VƏ EMALI SİYASƏTİ İLƏ BAĞLI BİLDİRİŞ

1. Məqsəd

Bu bildiriş 6698 saylı “Fərdi məlumatların mühafizəsi haqqında” Qanunun (“Qanun”) 10-cu maddəsi çərçivəsində hüquqi öhdəliyimizə uyğun olaraq edilir; Buraya Roketsan Roket Sanayi ve Tic. A.Ş. (“Roketsan A.Ş.”) ilə paylaşdığınız şəxsi məlumatlarınızın istifadəsi, işlənməsi, mühafizəsi, lazım gəldikdə silinməsi, məhv edilməsi və ya anonimləşdirilməsi ilə Qanunla nəzərdə tutulmuş hüquqlarınız daxildir.

Roketsan A.Ş. müştərilərinin, ziyarətçilərinin, işçilərinin və digər üçüncü şəxslərin məlumatlarını məxfi saxlamağa diqqət yetirir. Roketsan A.Ş.-nin şəxsi məlumatlarınızı aşağıda təsvir edilən məqsədlər üçün Qanunun 5-ci maddəsində göstərildiyi kimi;

a) Açıq-aydın icazə,

b) Qanunlarda aydın şəkildə nəzərdə tutulması;

c) Məlumat nəzarətçisinin qanuni öhdəliyini yerinə yetirməsi üçün məcburi olması,

d) Məlumatların işlənməsinin məlumat subyektinin əsas hüquq və azadlıqlarına xələl gətirməmək şərti ilə məlumat nəzarətçisinin qanuni maraqları üçün məcburi olması

hüquqi səbəblərə görə işlənir.

Bu kontekstdə, Şəxsi Məlumatların Qorunması və Emalı Siyasəti çərçivəsində Roketsan A.Ş.-nin məqsədləri aşağıdakılardır:

 1. Şirkətin emal etdiyi məlumatların və saxladığı şəxsi məlumatların inventarının məxfilik və təhlükəsizlik prinsiplərini müəyyən etmək,
 2. 6698 saylı “Fərdi məlumatların mühafizəsi haqqında” qanuna uyğun olaraq fərdi məlumatların mühafizəsi baxımından qanun və qaydalara riayət etmək,
 3. Müəssisənin bütün işçilərində şəxsi məlumatların mühafizəsi ilə bağlı məlumatlılığı təmin etmək,
 4. Şirkətin fəaliyyətinə aid olan daxili və xarici maraqlı tərəflər üçün fərdi məlumatların qorunması prinsiplərini müəyyən etmək.

 

2. Bizim tərəfimizdən toplanan şəxsi məlumatlar

Roketsan A.Ş. tərəfindən toplanan istənilən növ şəxsi məlumatınız qurulan əlaqələrin növündən, xarakterindən, tarixindən, məlumatların toplanma üsulundan və aşağıdakı məqsədlərdən asılı olaraq fərqlənən və qanunlara və digər qanunvericiliyə və Roketsan A.Ş'nin şəxsi məlumatların emalı və mühafizəsi siyasətinin prinsiplərinə uyğun olaraq emal edilən şəxsi məlumatlar ümumilikdə aşağıdakılardır, lakin bunlarla məhdudlaşmır:

 • Kimlik Məlumatları: Adı, soyadı, T.C. şəxsiyyət nömrəsi, pasport nömrəsi, doğum yeri, doğum tarixi, cinsi, ailə vəziyyəti, həyat yoldaşı/uşaq məlumatı, vətəndaşlıq vəziyyəti, vətəndaşlıq məlumatları
 • Vizual qeydlər: Şəkil
 • Əlaqə məlumatları: Ünvan, e-poçt, qeydiyyatdan keçmiş e-poçt ünvanı, mobil telefon, sabit telefon və faks nömrəsi kimi əlaqə məlumatları ilə yanaşı, telefon danışıqları, video zənglər və e-poçt yazışmaları çərçivəsində əlaqə qeydləri, digər audio və video məlumatlar
 • Kommersiya həyatı haqqında məlumat: Vergi nişanı, ticarət qəzeti, icazə şəhadətnaməsi, ticarət reyestri sənədləri, ixtisas şəhadətnaməsi, imza nümunələri toplusu və fəaliyyət şəhadətnaməsi kimi hüquqi şəxslər üçün sənədlərdəki fiziki şəxslərin məlumatları, vergi ödəyicisinin statusu, şəxsi məlumatlar, məlumat sahibini müəyyən edən müxtəlif demoqrafik məlumatlar,
 • Təhsil, iş və peşəkar həyat haqqında məlumat: Peşə, vəzifə, iş məlumatları, təhsil məlumatları, CV məlumatları,
 • Xidmətin qiymətləndirilməsi: Xidmətin qiymətləndirilməsi məqsədləri üçün paylaşdığınız cavablarınız və şərhləriniz.
 • Virtual mühitdə paylaşılan məlumat: Roketsan A.Ş-nin internet saytından istifadə zamanı əldə edilən hər cür məlumat, o cümlədən naviqasiya məlumatları, IP ünvanı, brauzer məlumatları və öz razılığınızla ötürdüyünüz məkan məlumatları.
 • Kamera və Giriş - Çıxış Qeydləri: Roketsan A.Ş. və Teknofest sərgisində fiziki təhlükəsizliyin təmin edilməsi, reklam, marketinq və fotoşəkil çəkmək məqsədilə çəkilmiş kamera görüntüləri kimi məlumatlar,

Yuxarıda sadalanan şəxsi məlumatlarınız və həssas şəxsi məlumatlarınız Qanunun 5-ci və 6-cı maddələrində göstərilən fərdi məlumatların emalı şərtləri çərçivəsində və aşağıda sadalanan məqsədlər üçün işlənə bilər.

 

3. Şəxsi məlumatların emalının məqsədləri

Roketsan A.Ş. Şəxsi Məlumatların Mühafizəsi haqqında Qanunun 5-ci və 6-cı maddələrində göstərilən fərdi məlumatların emalı şərtləri və digər qanunvericiliklə müəyyən edilmiş şəxsi məlumatların emalı şərtləri daxilində şəxsi məlumatları emal edir.

 • Göstərdiyimiz/göstərəcəyimiz texnologiyanın tələblərinə uyğun yerinə yetirmək,
 • Təklif etdiyimiz məhsul və xidmətləri inkişaf etdirmək, təchizat proseslərimizə rəhbərlik etmək, kommersiya fəaliyyətimizi həyata keçirmək,
 • İnformasiya təhlükəsizliyi proseslərinin icrası və risklərin idarə edilməsi, keyfiyyətin artırılması fəaliyyətləri,
 • Milli Müdafiə Nazirliyi və Müdafiə Sənayesi Müşavirliyi də daxil olmaqla, məhkəmə və inzibati orqanlar tərəfindən nəzərdə tutulmuş məlumatların saxlanması, hesabat vermək və məlumatlandırmaq ilə bağlı öhdəliklərimizi yerinə yetirmək və müvafiq qurumların tələblərinə uyğun olaraq məlumat paylaşmaq
 • Reklam və məlumatlandırma fəaliyyətlərində istifadə,
 • Mövcud və potensial insan resurslarını və müştəri portfelini təhlil etmək və inkişaf etdirmək üçün istifadə etmək,
 • Fövqəladə proseslərinin idarə edə bilmək,
 • Qanun və qaydalarla müəyyən edilmiş tələblərin yerinə yetirilməsi (vergi qanunvericiliyi, sosial təminat qanunvericiliyi, öhdəliklər haqqında qanunvericilik, ticarət hüququ, əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi qanunvericiliyi, elektron rabitə qanunvericiliyi və s. bütün müvafiq qanunvericiliklər),  Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi çərçivəsində görülməli olan tədbirlərin həyata keçirilməsi,
 • Yüksək rəhbərliyə hesabat və təhlillərin hazırlanması məqsədilə,
 • Proqram təminatı, müəssisə resurslarının planlaşdırılması, hesabat, marketinq və s. kimi funksiyaların yerinə yetirilməsi,
 • Roketsan A.Ş.-nin müvafiq departamentləri tərəfindən şirkətimizlə müqavilə bağlanmış qurumlarla əlaqənizin təsdiqlənməsi,
 • Xidmətlərimizlə bağlı bütün suallarınızın və şikayətlərinizin Şirkətin İdarəetmə, Dəstək və Satış departamentləri tərəfindən cavablandırılması,
 • Roketsan A.Ş.-nin müvafiq departamentləri tərəfindən şirkətimizin sistemlərinin və tətbiqlərinin məlumat təhlükəsizliyi çərçivəsində bütün lazımi texniki və inzibati tədbirlərin görülməsi,
 • Marketinq, Media və Kommunikasiya, Veb və mobil kanallarda xüsusi məzmunun, maddi və qeyri-maddi faydaların layihələndirilməsi və ötürülməsi

Roketsan A.Ş.-nin müvafiq departamentləri tərəfindən məmnuniyyətin ölçülməsi, artırılması və araşdırılması məqsədləri üçün, müvafiq Qanuna və digər qanunvericiliyə uyğun olaraq, şəxsi və özəl məlumatlarınız Roketsan A.Ş. və onun xidmət təminatçıları nəzdində fiziki və elektron arxivlərdə qanunvericiliyə əsasən saxlanılacaqdır.

4. Şəxsi məlumatların toplanması üsulları

Şəxsi məlumatlarınız yuxarıda qeyd olunan məqsədlər, eləcə də Roketsan A.Ş.-nin müqavilə və hüquqi öhdəliklərini tam və lazımi şəkildə yerinə yetirməsi üçün hər cür şifahi, yazılı, vizual və ya elektron mühitdə toplanır və işlənir.

Sistemimizin vebsayt ziyarətləri zamanı sizi tanımaq üçün istifadə etdiyi kukilər və s. vasitəsilə şəxsi məlumatlarınız şifahi, yazılı və ya elektron şəkildə toplana bilər.

5. Məlumat ötürülməsi

Roketsan A.Ş. nəzdində məlumatların ötürülə biləcəyi şəxslər və məlumatların ötürülməsinin məqsədi və tərifi aşağıda göstərilmişdir:

Məlumat ötürülməsi edilə bilən şəxslər

Tərif

Məlumatların Ötürülməsinin Məqsədi

Şirkətin səlahiyyətli şəxsləri

Roketsan A.Ş. İdarə Şurasının üzvləri və digər səlahiyyətli fiziki şəxslər

Müvafiq qanunvericiliyin müddəalarına uyğun olaraq, Roketsan A.Ş.-nin kommersiya fəaliyyəti ilə bağlı strategiyaların hazırlanması, onun idarə olunmasının ən yüksək səviyyədə təmin edilməsi və audit məqsədləri ilə məhdudlaşaraq

Qanunvericiliyə uyğun olaraq səlahiyyətli dövlət qurumları və təşkilatları

Müvafiq qanunvericiliyin müddəalarına uyğun olaraq, Roketsan A.Ş.-dən məlumat və sənəd qəbul etməyə səlahiyyətli dövlət qurum və təşkilatları

Milli Müdafiə Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Müşavirliyi, Təhlükəsizlik Baş İdarəsi, Rayon Qubernatorluqları və s. qanuni səlahiyyətləri daxilində müvafiq dövlət qurum və təşkilatlarının tələb etdiyi məqsədlə məhdudlaşaraq

Qanunvericiliyə uyğun olaraq Səlahiyyətli Xüsusi Hüquqi Şəxslər

Müvafiq qanunvericiliyin müddəalarına uyğun olaraq Roketsan A.Ş.-dən məlumat və sənədlər almaq səlahiyyətinə malik olan xüsusi hüquqi şəxslər

Müvafiq xüsusi hüquqi şəxslərin qanuni səlahiyyətləri çərçivəsində tələb etdiyi məqsədlə məhdudlaşaraq

6. İnsan haqları

Maraqlanan hər kəs, Qanunun 11-ci maddəsinə əsasən, 6698 saylı Şəxsi Məlumatların Mühafizəsi haqqında Qanun çərçivəsində məlumat nəzarətçisinə müraciət edərək özü ilə bağlı;

a) Şəxsi məlumatların emal edilib-edilmədiyini öyrənmə

b) Əgər şəxsi məlumatlar emal edilibsə, bu barədə məlumat tələb etmə

c) Şəxsi məlumatların işlənməsinin məqsədini və onlardan məqsədə uyğun istifadə edilibedilmədiyini öyrənmə

d) Ölkədə və ya xaricdə şəxsi məlumatların ötürüldüyü üçüncü şəxsləri bilmə

e) natamam və ya düzgün işlənilmədiyi təqdirdə şəxsi məlumatların düzəldilməsi tələbi.

f) Şəxsi məlumatların silinməsi, məhv edilməsi və ya anonimləşdirilməsi ilə bağlı digər

qanunların müddəalarına xələl gətirmədən, şəxsi məlumatların Şəxsi Məlumatların Mühafizəsi haqqında Qanunun və digər müvafiq qanunların müddəalarına uyğun olaraq işlənməsinə rəğmən, emalına gətirib çıxaran səbəblərin aradan qalxması halında, şəxsi məlumatlar öz səlahiyyətləri çərçivəsində və ya aidiyyəti şəxsin tələbi ilə məlumat nəzarətçisi tərəfindən silinir, məhv edilir və ya anonimləşdirilir. Bu şərtlər çərçivəsində şəxsi məlumatların silinməsini və ya məhv edilməsini tələb etmək

g) (e) və (f) yarımbəndlərinə uyğun olaraq aparılan əməliyyatlar barədə şəxsi məlumatların ötürüldüyü üçüncü şəxslərə bildirişin verilməsini tələb etmək

h) Xüsusilə avtomatik sistemlərlə işlənmiş məlumatları təhlil edərək şəxsin özünə qarşı bir nəticənin ortaya çıxmasına etiraz etmək

i) Şəxsi məlumatların qeyri-qanuni işlənməsi nəticəsində zərərə uğraması halında, zərərin ödənilməsini tələb etmək hüququna malikdir.

7. Məlumat nəzarətçisinə müraciət

a) Qanunun tətbiqi ilə bağlı tələblərinizi ROKETSAN A.Ş. ünvanına yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz.

ROKETSAN Roket Sanayi ve Tic. A.Ş.
Kemalpaşa Mah. Şehit Yüzbaşı Adem Kutlu Sok. No:21 Elmadağ, Ankara / TÜRKİYƏ

b) Məlumatların təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə Şirkətimiz ərizəçinin müraciət edilən şəxsi məlumatların sahibi olub-olmadığını müəyyən etmək üçün ərizəçidən məlumat tələb edə bilər. Şirkətimiz şəxsi məlumat sahibinin müraciətinin tələbə uyğun olaraq nəticələndirilməsini təmin etmək üçün şəxsi məlumat sahibinin müraciəti ilə bağlı suallar da verə bilər.

c) Məlumat sahibinin müraciətinin digər şəxslərin hüquq və azadlıqlarına mane ola biləcəyi, qeyri-mütənasib səy tələb olunduğu və məlumatın ictimaiyyətə açıq olduğu hallarda, tələb RoketsanA.Ş. tərəfindən səbəbi izah edilərək rədd edilə bilər.

d) Ərizənin Şirkətimiz tərəfindən nəticələndirilməsi və nəticələrin sizə bildirilməsini təmin etmək üçün aşağıdakı məlumatlar ərizəçi tərəfindən tərtib edilməlidir. Müraciət edən ərizəçinin tələbini aşağıdakı məlumatlar daxil olmaqla, notarius vasitəsilə imzalı ərizə ilə təqdim etməsi gözlənilir.

 

Adı, Soyadı:

Türkiyə Respublikası şəxsiyyət vəsiqəsi nömrəsi

Ünvanı

Mobil telefon nömrəsi

E-Poçt ünvanı

Tələb mövzusu

Əlaqə ünvanı seçimi

Tələb tarixi

İmza

 

e) Müraciətiniz səbəbi izah edilməklə qəbul və ya rədd edilə bilər və cavab yazılı və ya elektron şəkildə bildiriləcəkdir. Ərizədəki müraciətiniz qəbul olunarsa, lazımi tədbirlər görüləcəkdir.

VACİB QEYD: Məlumat sahibinin müraciət prosesi yalnız Qanunun icrası ilə bağlı sorğuları ehtiva edən müraciətlərə aiddir; İş və/və ya təcrübə müraciətləri və bu cür müraciətlərlə bağlı yönləndirici suallar və sorğular bu əhatə dairəsindən kənardadır.

Diqqətinizə görə təşəkkür.

ROKETSAN Roket Sanayi ve Tic. A.Ş.

Axtardığınız sözü yazın və "enter" düyməsini basın. Bağlamaq üçün "ESC" düyməsini basın.